تحلیل استاتیکی خرپای دو بعدی نامعین

  شرح مختصر مسئله: خرپای دوبعدی نشان داده شده در شکل 1 را در نظر بگیرید. این خرپا متشکل از 9 عضو می‌باشد. دو عضو BF و CE و همچنین اعضای AE و BD بدون اینکه یکدیگر را قطع کنند از روی هم عبور کرده اند یعنی این اعضا تنها شامل یک المان خواهند بود. نقاط A و D در یک دیوار عمودی قرار دارند در نتیجه [...]

تحلیل استاتیکی ورق نگه داشته شده توسط دو لولا و کابل گذرنده از یک حلقه تحت وزن آن

شرح مختصر مسئله: ورق 100 کیلوگرمی توسط 2 لولا در نقاط A و B و کابل ECD نگه داشته شده است. کابل ECD در نقطه C از داخل یک حلقه بدون اصطکاک عبور کرده است بطوریکه کشش در دو قسمت کابل برابر است. لولای B هیچ‌گونه نیروی محوری ای را تحمل نمی‌کند. کابل و ورق از جنس فولاد با مدول الاستیسیته می باشند. [...]

تحلیل استاتیکی ورق نگه داشته شده توسط دو لولا و یک کابل تحت وزن آن

شرح مختصر مسئله: ورق ABCD به جرم 50 کیلوگرم توسط 2 لولا در نقاط F و G و کابل CE نگه داشته شده است. لولای G هیچ‌گونه نیروی محوری ای را تحمل نمی‌کند. کابل و ورق از جنس فولاد با مدول الاستیسیته  می باشند. هدف، به دست آوردن نیروهای تکیه‌گاهی در لولاهای F و G و همچنین کشش در کابل CE و مقایسه آنها [...]

تحلیل استاتیکی دریچه واقع در دیواره یک مخزن پر آب تحت فشار هیدرواستاتیکی

شرح مختصر مسئله: دریچه AB به طول 0.8 متر و عمق 0.5 متر در دیواره یک مخزن پر آب قرار گرفته است. دریچه در نقطه A لولا شده است و در نقطه B روی تکیه گاه بدون اصطکاکی قرار گرفته است. کابل و دریچه از جنس فولاد با مدول الاستیسیته   می باشند. هدف، به دست آوردن حداقل نیروی کشش کابل برای باز کردن [...]

تحلیل استاتیکی سه میله متصل به جسم صلب تحت بار حرارتی و مکانیکی (روش دوم)

شرح مختصر مسئله: جسم صلب AB توسط سه میله قائم با طول و سطح مقطع یکسان بطور متقارن آویزان شده است. میله وسط از جنس فولاد و دو میله دیگر از جنس مس می باشند. میله شکل 1: جسم صلب آویزان شده از سه میله   جدول 1: خواص مواد مورد استفاده در میله ها آنچه در این مثال [...]

تحلیل استاتیکی سفت شدن پیچ و مهره فولادی و لوله مسی

شرح مختصر مسئله: پیچ و مهره فولادی، یک لوله مسی را از دو طرف مهار کرده است. مدول یانگ فولاد و مس بترتیب و می باشد. مشخصات هندسی پیچ و لوله در جدول 1 آورده شده است. مهره را به اندازه دور سفت می کنیم. هدف، به دست آوردن تنشهای ایجاد شده در پیچ فولادی و لوله مسی و مقایسه آنها با نتایج مرجع [...]

تحلیل استاتیکی سه میله متصل به جسم صلب تحت بار حرارتی و مکانیکی (روش اول)

شرح مختصر مسئله: جسم صلب AB توسط سه میله قائم با طول و سطح مقطع یکسان بطور متقارن آویزان شده است. میله وسط از جنس فولاد و دو میله دیگر از جنس مس می باشند. میله شکل 1: جسم صلب آویزان شده از سه میله آنچه در این مثال می‌آموزیم: نحوه مدل‫سازی یکپارچه جسم صلب و جسم تغییرشکل پذیر از [...]

تحلیل استاتیکی خرپای خطوط انتقال نیرو

  شرح مختصر مسئله: خرپای دوبعدی نشان داده شده در شکل 1 را در نظر بگیرید. همه اعضای ضربدری از نوع کابل می‌باشد در نتیجه هیچ‌گونه فشاری را تحمل نمی‌کنند. نقاط S و T در زمین فرو شده اند در نتیجه امکان جابه‌جایی در هیچ راستایی را ندارند. هدف، به دست آوردن میزان تنش در کابلهای CJ، HE، IO [...]

استفاده از کانکتور Axial در تحلیل استاتیکی خرپای دو بعدی نامعین

این مساله در مثال قبل با استفاده از کانکتور Translator مورد بررسی قرار گرفت. در این مثال قصد داریم مساله را با استفاده از کانکتور Axial حل کنیم. بنابراین در اینجا با ایجاد یک کپی از مدل قبل کار را ادامه میدهیم. مراحل مدل سازی و تحلیل را در مثال قبل دنبال کنید. شرح مختصر [...]

تحلیل استاتیکی خرپای سه‌بعدی نامعین

شرح مختصر مسئله: خرپای نشان داده شده در شکل 1 را در نظر بگیرید. این خرپا متشکل از 7 عضو می‌باشد. تکیه‌گاه‌های نشان داده شده در شکل، در یک دیوار عمودی قرار دارند در نتیجه امکان جابه‌جایی در هیچ راستایی را ندارند. نیروی عمودی P درخلاف جهت محور Z به نقطه A اعمال شده است. هدف، به دست آوردن میزان [...]