تبدیل تصویر یک نمودار به اعداد قابل رسم

حجم ویدئو: ۳۲ مگابایت
مدت زمان ویدئو: ۱۱ دقیقه

در این ویدئوی آموزشی، نحوه تبدیل یک نمودار که بصورت عکس (تصویر) می باشد به اعداد قابل رسم در اکسل یا متلب یا… آموزش داده شده است. این روش زمانی که بخواهید صحت نتایج نمودارهای خود را با نتایج نمودارهای یک مقاله بسنجید بسیار کارآمد است. برای این منظور نمودار نشان داده شده در شکل ۱ توسط این روش به نمودار قابل رسم در نرم افزار اکسل که در شکل ۲ نشان داده شده است تبدیل شده است.

شکل ۱-تصویر نمودار مورد نظر برای تبدیل به نمودار قابل رسم

شکل ۲- نمودار تبدیل شده در نرم افزار اکسل

رایگان – خرید

دیدگاه شما چیست؟