تحلیل قاب دایره ای تحت بار سینوسی و بدست آوردن نمودارهای خمش و برش در طول تیر

حجم ویدئو: ۴۹ مگابایت
مدت زمان ویدئو: ۱۸ دقیقه

در این ویدئوی آموزشی، نحوه تعریف بار سینوسی روی یک قاب دایره ای با سطح مقطع لوله و تحلیل مسئله بیان شده است. در نهایت نمودارهای برش و خمش در طول قاب رسم شده است.

 

شکل ۱- قاب دایره ای در حالتی که سطح مقطع حول محیط آن نمایش داده شده است.

شکل ۲- سطح مقطع قاب دایره ای که از نوع pipe می باشد.

۲۹۰۰۰تومان – خرید

دیدگاه شما چیست؟