شبیه سازی حرکت چرخ واگن روی ریل آهن

حجم ویدئو: ۵۹ مگابایت
مدت زمان ویدئو: ۲۵ دقیقه

در این ویدیوی آموزشی، حرکت چرخ واگن قطار روی ریل آهن بصورت نیروی متحرک مدل سازی شده است. تماس چرخ با ریل آهن، نقطه ای بوده و بصورت تماس از نوع Node to surface مدل شده است.

تحلیل مسئله شامل دو مرحله است.

در مرحله اول، نیروی وارده به یک چرخ که ناشی از وزن واگن است بصورت استاتیکی به چرخ اعمال می شود.

در مرحله دوم، نیرو و چرخ در طول ریل حرکت کرده و باعث تغییر شکل آن می شوند.

سختی چرخ توسط یک فنر خطی مدل سازی شده است. ریل روی بستر الاستیک واقع شده و این بستر الاستیک بصورت فنرهای خطی در مکان های مختلف ریل مدل سازی شده است.

۳۹۰۰۰تومان – خرید

دیدگاه شما چیست؟