شبیه سازی نفوذ گلوله به بطری حاوی آب توسط روش sph

حجم ویدئو: ۱۷۶ مگابایت
مدت زمان ویدئو: ۴۲ دقیقه

 

در این ویدئوی آموزشی، نحوه شبیه سازی نفوذ گلوله کالیبر ۷٫۶۲ میلیمتر به داخل یک قوطی نوشابه آلومینیومی و عبور از آن بیان شده است. به علت ضخامت کم بطری، گلوله بصورت صلب مدل سازی شده است. خواص الاستو-پلاستیک آلومینیوم به همراه خواص شکست آن در تعریف خواص بطری بکار رفته است. گلوله در هنگام برخورد به بطری، فقط دارای سرعت انتقالی اولیه می باشد. خواص سیال داخل بطری همانند آب در نظر گرفته شده است. برای مدل سازی آن از روش SPH یا همان Smoothed Particle Hydrodynamic استفاده شده است. به علت کوچک بودن نمو زمانی در بعضی از المان ها، از تکنیک mass scaling در این المان ها استفاده شده است تا زمان اجرای تحلیل کاهش یابد. میزان افزایش جرم کل مدل بسیار ناچیز است و در نتیجه روی نتایج تاثیر زیادی نمی گذارد.

پیش نمایش ویدئو

نمایی از قوطی و انهدام آن در شکلهای ۱ تا ۳ نشان داده شده است.

 

شکل ۱- مدل گلوله و قوطی در ثانیه صفر

شکل ۲- انهدام قوطی پس از خروج گلوله از آن

شکل ۳- انیمیشن نفوذ گلوله به داخل قوطی نوشابه و انهدام آن

۸۹۰۰۰تومان – خرید

دیدگاه شما چیست؟