شبیه سازی پوشاندن لباس به مانکن و بدست آوردن توزیع فشار

حجم ویدئو: ۲۵۸ مگابایت
مدت زمان ویدئو: ۵۱ دقیقه

در این ویدئوی آموزشی، هدف بدست آوردن توزیع فشار روی بدنه مانکن در فرایند لباس پوشیدن می باشد که به آن clothing pressure گفته می شود. مانکن بصورت صلب مدل سازی شده است و لباس نیز از جنس پارچه دارای الیاف عمود بر هم می باشد که در فرایند تغییر شکل زوایای بین الیاف می تواند کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه شود. در ابتدا لباس بصورت دو قسمت مجزا که همان جلو و پشت لباس هستند مدل سازی می شود. سپس هر دو بخش توسط نخ هایی که بوسیله تکنیک های خاصی مدل سازی شده اند در طول مدت شبیه سازی به یکدیگر متصل می شوند.

فرایند لباس پوشیدن بصورت شبه استاتیک و در مدت ۲ دقیقه در نظر گرفته شده است. تحلیل در نرم افزار آباکوس از نوع Dynamic/Explicit می باشد. نتایج این تحلیل، توزیع فشار تماس روی بدن مانکن و همچنین توزیع تنش ایجاد شده در لباس می باشد. از این نتایج می توان در طراحی لباس برای افراد مختلف استفاده نمود بطوریکه کمترین فشار بر بدن شخص وارد گردد. این مفاهیم، تحت عنوان Clothing pressure and physiological responses در مقالات مختلف آمده است.

شکل ۱- توزیع تنش ها روی لباس مانکن

شکل ۲- فرم لباس بدون مانکن

۹۹۰۰۰تومان – خرید

دیدگاه شما چیست؟